Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe