Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe