Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekształcenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w formie zespołu wychowania przedszkolnego w punkt przedszkolny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe