Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/205/17 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe