Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.133.2017.DC Wojewody Podlaskiego

z dnia 29 września 2017 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXIX/148/17 Rady Gminy Narew z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe