Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/204/17 Rady Gminy Łomża

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe