Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/360/17 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe