Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/115/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe