Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe