Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe