Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szepietowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe