Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.137.2017.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 października 2017 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych Gminy Łapy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe