Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/620/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru - Muzeum w organizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe