Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/621/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 8 - Antoniuk i nr - 2 Białostoczek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe