Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/623/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wschodniej i ul. Kazimierza Wielkiego)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe