Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/630/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu "Karta Aktywnego Seniora"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe