Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/172/17 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe