Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/163/17 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z ternu Gminy Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe