Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/16 Rady Gminy Płaska z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji przebiegu i długości dróg gminnych oraz nadania kategorii drogi gminnej drogom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe