Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe