Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/635/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe