Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy Augustów

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe