Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 244/3308/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe