Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/117/17 Rady Gminy Sidra

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sidra

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe