Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.143.2017.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 października 2017 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXV/155/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dubinach w ośmioletnią Szkołą Podstawową w Dubinach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe