Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4167/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XIX/175/17 Rady Gminy Zawady z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe