Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.154.2017.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 października 2017 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVII/327/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe