Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/307/17 Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w gminie Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe