Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/166/17 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Piekuty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe