Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe