Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/190/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe