Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/192/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe