Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/188/17 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe