Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/189/17 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe