Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/192/17 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 października 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szumowo na lata 2017-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe