Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/378/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe