Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/183/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe