Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/249/17 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe