Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/228/17 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Siemiatycze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe