Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/225/17 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe