Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/183/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe