Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe