Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/218/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/212/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 października 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe