Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/670/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie pozbawienia części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego kategorii drogi powiatowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe