Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/494/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe