Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/173/17 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2017 r.

o zmianie uchwały o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe