Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu "Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe