Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/664/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe