Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/309/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe