Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe